Od 14.00 do 16.00 hodin mohou všichni návštěvníci zhlédnout obě dvě budovy ZUŠ v Horním Slavkově, k nahlédnutí budou fotografie z historie i současnosti školy. Ve „staré zušce“ (budova Školní náměstí čp.214), která je stále oficiálním sídlem školy, budeme od 15.00 hodin promítat v tanečním sále naši muzikálovou pohádku „Kačenka v říši snů“. Její premiéra se odehrála již v roce 2013, ale možná si budou chtít někteří žáci ZUŠ zavzpomínat. Od 16.30 hodin se bude v koncertním sále Pluhova domu konat Gala koncert, na kterém vystoupí jak současní žáci školy, tak její absolventi, kteří se dnes věnují hudbě. Celý den bude zakončený slavnostním rautem pro pozvané hosty. Velmi děkuji vedení města v čele s panem starostou Alexandrem Terekem za podporu uměleckého vzdělávání ve městě, taktéž vedení loketské radnice, kde se velké podpoře těší naše pobočka.

Jan Zapf, ředitel ZUŠ Horní Slavkov