V hudebním oboru lze studovat hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné a bicí nástroje, akordeon, sólový a sborový zpěv a obor elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. V tanečním je to studium klasického, moderního a současného tance a jako doplňující předměty mažoretky a lidový tanec. Ve výtvarném oboru je to výtvarná tvorba, práce s keramikou a počítačová grafika. Do všech oborů přijímají do přípravných studií děti od 5 let, do základního studia děti od 7 let.