Přehlídka se koná každé tři roky a zúčastnily se jí Základní umělecké školy z Chodova, Kynšperka nad Ohří, Habartova, Horního Slavkova a Sokolova. „K vidění je malba i keramika. Všechny děti, které tu mají své práce vystavené jsme odměnili pamětním listem,“ uvedl ředitel Základní umělecké školy v Sokolově Roman Švancar. Na včerejším zahájení výstavy výtvarných prací zahrál také na kytaru žák sokolovské základní umělecké školy Felix Body.
Pro žáky, které vystavují své práce v Sokolovském hronickém domě i pro ostatní zúčastněné bylo včera na zahájení výstavy připraveno malé občerstvení. Přehlídka výtvarných prací žáků uměleckých škol na Sokolovsku potrvá do 27. května.